Selvitys: Hakkuutähteille voisi olla polttoa parempaa käyttöä

Tuoreen hakkuutähteen korjuu edellyttäisi korjuun uudelleen suunnittelua ja lisää resursseja.

Hakkuutähteissä on arvokkaita biokemikaaleja, joita voitaisiin hyödyntää korkeamman lisäarvon tuotteissa, Lisäarvoa hakkuutähteistä -hankkeen raportissa todetaan. Tämä kuitenkin edellyttää, että hakkuutähteet korjattaisiin metsästä mahdollisimman tuoreina.

Nykyisin hakkuutähteet korjataan Suomessa kuivattuina ja lähinnä energiakäyttöön. Työlle on vakiintuneet käytännöt: Yleensä hakkuutähteitä kuivatetaan hakkuukohteella ja ne korjataan tienvarsivarastoon pääasiassa kesäaikana. Siitä hakkuutähteet kuljetetaan jatkokäyttöön, kun puuenergialle on tarvetta.

Alan toimijoiden mukaan nykyiset koneet sopisivat myös tuoreen hakkuutähteen korjaamiseen. Lisää kalustoa ja henkilöstöä kuitenkin tarvittaisiin etenkin talvella.

”Tuoreen hakkuutähteen korjuu edellyttäisi logistiikan uudelleen suunnittelua, jotta hakkuutähteet saataisiin korjattua mahdollisimman nopeasti hakkuun jälkeen ympäri vuoden. Tuoreelle hakkuutähteelle tulisi olla myös riittävästi kysyntää, jotta sen korjuuseen kannattaisi investoida”, kertoo projektipäällikkö Marjo Mustola Suomen metsäkeskuksesta tiedotteessa.

Lisäarvoa hakkuutähteistä -hanke toteutettiin vuosina 2021–2022 Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Ruotsissa Västerbottenin ja Västernorrlandin alueilla. Hankkeen vetäjänä toimi BioFuel Region Ruotsista, lisäksi mukana olivat Suomen metsäkeskus, Luonnonvarakeskus, Centria-ammattikorkeakoulu ja Ruotsin maataloustieteellinen yliopisto (SLU). Hankkeessa tehdyt selvitykset ovat alustavia, ja tutkimukset aiheen parissa jatkuvat tulevaisuudessa.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut

Upm