Selvitys: Miten tuulivoima vaikuttaa metsäeläimistöön?

Selvityksessä kartoitetaan tuulivoiman vaikutuksia suteen, metsäpeuraan ja maakotkaan sekä poronhoitoon.

Luonnonvarakeskus (Luke) ryhtyy yhdessä 14 tuulivoimayhtiön kanssa selvittämään tuulivoiman vaikutuksia metsäeläimistöön.

Hankkeessa kartoitetaan tuulivoiman vaikutuksia niin sanottuihin direktiivilajeihin eli suteen, metsäpeuraan ja maakotkaan sekä poronhoitoon ja poronhoidon kustannuksiin.

Lisäksi selvitetään metsästäjien näkemyksiä ja kokemuksia tuulivoiman vaikutuksista metsästykseen.

Tuulivoiman vaikutuksia eläimistöön on Suomessa tutkittu vähän. Nyt käynnistyneen hankkeen kohteina olevista lajeista kotimaiset tutkimukset puuttuvat kokonaan.

”Yhä useammin tuulivoimahankkeissa törmätään direktiivilajeihin, muutoin suojeltuihin tai erityisen intressin kohteena oleviin lajeihin. Oletetut vaikutukset ovat jopa kaataneet kokonaisia hankkeita”, kertoo Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen.

Vuoden alussa alkanut hanke on viisivuotinen, ja se päättyy vuonna 2027. Hankkeen rahoitukseen osallistuvat Luke ja 14 tuulivoimayhtiötä yhdessä. Hankkeen toteuttamisesta vastaa Luke.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat