Selvitys: Monimuotoisuus ei edellytä hakkuurajoituksia

Luke ja Syke: Luonnonhoitoa voi tehostaa nykyisestä ja samalla tuottaa puuta metsäteollisuudelle.

Talousmetsien luonnonhoito on ollut oikeansuuntaista ja vaikuttanut myönteisesti metsäluonnon monimuotoisuuteen, todetaan tuoreessa tutkimuksessa. Metsien käytön ekologista kestävyyttä voidaan myös edelleen lisätä puuntuotannon ohella.

Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus ovat tutkineet metsätalouskäytäntöjen vaikutuksia metsien monimuotoisuuteen. Hankkeessa simuloitiin metsien kehitystä 50 vuoden päähän kahdella erilaisella luonnonhoidon ja hakkuiden tasolla.

Talousmetsien luonnonhoidon vaikutuksia metsien monimuotoisuuteen selvitettiin ensimmäistä kertaa näin laajasti Suomessa.

Jos luonnonhoitoa tehdään tehostetusti, puuntuotannollisesti kestäväksi vuotuiseksi hakkuutasoksi arvioitiin viimevuotinen hakkuumäärä eli noin 78 miljoonaa kuutiometriä vuosina 2015–2024 ja 87 miljoonaa kuutiometriä vuoteen 2065 asti.

Jos metsää taas käsitellään tavanomaisen luonnonhoidon käytännöin, suurin puuntuotannollisesti kestävä vuosittainen hakkuutaso on ensin 86 miljoonaa kuutiometriä lopulta 92,5 miljoonaa kuutiometriä.

”Simulaatiotulosten mukaan käytössä olevia luonnonhoidon toimia on mahdollista merkittävästi tehostaa, metsien suojelua lisätä ja samanaikaisesti tuottaa puuta metsäteollisuuden tarpeisiin”, toteaa projektipäällikkö Saija Kuusela ympäristökeskuksesta.

Tutkimusta on rahoittanut metsäteollisuus. Hankeyhteistyö on osa Metsäteollisuus ry:n vuonna 2016 käynnistynyttä metsäympäristöohjelmaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut

Kuvat