Selvitys: Turpeen käyttö laskee markkinaehtoisesti nopeasti

Turpeen käytöstä nopeasti luopuminen aiheuttaisi noin 400 miljoonan euron kustannukset.

Turpeen käyttö ja sen poltosta syntyvät hiilidioksidipäästöt laskevat Suomessa vähintään 70 prosenttia vuoteen 2030 mennessä markkinaehtoisesti päästöoikeuden hinnan noustessa ja jo kevyiden veronkorotusten avulla, konsulttiyhtiö Arfyn selvityksestä käy ilmi.

”Selvitys osoittaa, että hallituksen politiikka toimii ja turpeen energiakäyttö näyttäisi puolittuvan nykyisin ohjauskeinoin markkinaehtoisesti hallituksen tavoitteiden mukaisesti. Selvitys antaa hyvää pohjaa hallituksen energiaveropäätösten tueksi”, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä selvityksen tuloksia.

Turpeen käytön nopeasta luopumisesta aiheutuisi Arfyn mukaan noin 150-250 miljoonan euron investoinnit nykyisiin kattiloihin. Lisäksi turpeen tuotannon loppuminen aiheuttaisi turpeen tuotantoon käytettyjen kenttien, koneiden ja rakennusten arvon laskua, joka on toimijoilta kerätyn tiedon perusteella noin 210 miljoonaa euroa.

Turpeen käytön väheneminen vaikuttaa myös turvetuotantoon tarvittavan työvoiman määrään. Turvetuotannon suora työllisyysvaikutus on Koneyrittäjät ry:n arvion mukaan tällä hetkellä hieman yli 2 000 henkilötyövuotta Suomessa.

”Nyt kannattaa keskittyä turpeen käytön vähenemisen vaikutusten hillitsemiseen ja siihen, että saamme mahdollisimman hyvin käytettyä EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahaston varoja tukemaan turpeen energiakäytön vähenemistä, turvealan yritysten uusia elinkeinomahdollisuuksia ja työntekijöiden uudelleen koulutusta”, Lintilä korostaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa