St1 ja SCA perustivat yhteisyrityksen biopolttoaineita tuottamaan

Kumppanuus varmistaa mäntyöljyn saatavuuden St1:n uudelle biojalostamolle, yhtiöstä kerrotaan.

Energiayhtiö St1 ja ruotsalainen metsäyhtiö SCA ovat perustaneet biopolttoaineiden myyntiin ja tuotantoon keskittyvän yhteisyrityksen. Uusi yhtiö tulee omistamaan puolet biojalostamosta, jota St1 parhaillaan rakentaa Göteborgiin.

SCA toimittaa yhteisyritykselle mäntyöljyä.

”Kumppanuus SCA:n kanssa varmistaa uusiutuvan raaka-aineen saatavuuden täyttäessämme kunnianhimoisia vuoden 2030 pohjoismaisia ilmastotavoitteita”, St1 Nordic Oy:n toimitusjohtaja Henrikki Talvitie sanoo.

”St1:n kanssa perustetun yhteisyrityksen myötä siirrymme kemian- ja polttonesteteollisuuden mäntyöljytoimittajan roolista jatkojalostamaan aktiivisesti uusiutuvia raaka-aineitamme”, SCA:n toimitusjohtaja Ulf Larsson kertoo.

Uuden jalostamon tuotantokapasiteetti tulee olemaan 200 000 tonnia nestemäisiä biopolttoaineita. Se on suunniteltu optimoimaan uusiutuvan dieselin ja lentopolttoaineen tuotantoa sekä käyttämään mäntyöljypohjaista raaka-ainetta. Yhteisyrityksen käyttämä mäntyöljyä saadaan SCA:n Östrandin, Obbolan ja Munksundin tehtailla, jossa sitä syntyy sellunvalmistuksen sivutuotteena. Biojalostamon odotetaan olevan tuotannossa vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä. Investoinnin arvo on 2,5 miljardia kruunua eli noin 240 miljoonaa euroa.

Lisäksi sovittiin, että St1 tulee omistamaan puolet SCA Östrand Biorefinerystä. Östrandin biojalostamohanke on hiljattain saanut ympäristöluvat nestemäisten biopolttoaineiden tuotantoon. Tarkoitus on tuottaa 300 000 tonnia biopolttoaineita sulfaattisellun tuotannon sivutuotteena syntyvästä mustalipeästä ja kiinteästä biomassasta, kuten sahanpurusta tai puunkuoresta.

Kommentit (1)

  1. Panu

    Fossiilisia polttoaineita korvaavaa mäntyöljyä syntyy sellunkeiton sivutuotteena. Puun käyttöä tällaisiin lyhytaikaisiin tuotteisiin pitäisi EU:n mielestä välttää. Siellä ei oikein taideta nähdä metsää puilta.

Tekniikka Tekniikka

Artikkelit

Keskustelut

Kuvat