Stora Enso investoi Ouluun, toinen kartonkilinja käynnistyy vuonna 2025

Uuden linjan kuitupuun kulutus on noin miljoonaa kuutiota vuodessa.

Metsäyhtiö Stora Enso on päättänyt muuntaa Oulun tehtaan käytöstä poistetun paperikoneen tuottamaan kuluttajapakkauskartonkia. Investoinnin arvo on noin miljardi euroa. Uuden koneen arvioidaan käynnistyvän alkuvuonna 2025.

Uudella linjalla valmistetaan taivekartonkia (FBB) ja päällystettyä valkaisematonta kartonkia (CUK). Vuosikapasiteetti tulee olemaan 750 000 tonnia. Uusia työpaikkoja tulee tehtaalle noin 300 kappaletta, lisäksi noin 1 500 henkilöä työllistyy epäsuorasti.

Kuitupuuta uusi linja kuluttaa vuodessa noin miljoona kuutiota. Investointi vähentää konsernin riippuvuutta markkinasellusta noin 250 000 tonnilla vuodessa.

Oulun tehtaan toinen paperikone muutettiin valmistamaan pintakartonkia (kraftlainer) vuonna 2021. Nyt siis myös toinen paperikone muutetaan nykyaikaiseksi ja joustavaksi kuluttajapakkauskartonkilinjaksi. Yhtiön mukaan siitä tulee Euroopan kustannuskilpailukykyisin taivekartonkikone.

”Nyt tehty päätös oli muita vaihtoehtoja tehokkaampi tapa hyödyntää olemassa olevia resursseja tuotteiden saattamiseksi markkinoille nopeasti ja kustannustehokkaasti. Meillä on hyvät edellytykset kasvattaa liikevaihtoamme ja markkinaosuuttamme”, sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky.

Hänen mukaansa uusiutuvat pakkaukset ovat jatkossakin yhtiön suurin strateginen kasvualue. Niiden markkinat kasvavat nyt ensimmäistä kertaa nopeammin kuin muovipohjaisten pakkausten markkinat.

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Keskustelut