Stora Enso sai ympäristöluvan Oulun tehtaalle

Yhtiö investoi 40 miljoonaa euroa tehtaan ympäristövaikutusten pienentämiseen.

Stora Enson Oulun paperitehtaan muuntaminen pakkauskartonkia valmistavaksi tehtaaksi on saanut ympäristöluvan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta, yhtiö tiedottaa.

Tehtaan muuntamiseen 350 miljoonan euron kustannuksista kuluu yhtiön mukaan noin 40 miljoonaa euroa ympäristövaikutusten pienentämiseen. Tarkoituksena on vähentää tehtaan haju- ja meluhaittoja sekä vesistövaikutuksia.

”Tuotantosuunnan muunnoksen yhteydessä teemme merkittäviä ympäristöinvestointeja, joilla vähennämme tehtaan vaikutuksia lähiympäristöön. Muun muassa melu, haju ja vesistövaikutukset tulevat alueella pienenemään”, lupaa Oulun tehtaan johtaja Juha Mäkimattila.

Hajujen leviämistä ympäristöön ehkäistään jatkossa hajukaasujen käsittelyn moniportaisilla varapolttojärjestelmillä. Tehtaalta kantautuva melun puolestaan pitäisi vähetä hakesiilojen käyttöönoton myötä.

Parannusten on tarkoitus olla valmiita, kun pakkauskartonkitehdas aloittaa tuotannon suunnitelman mukaan vuoden loppuun mennessä.

Stora Enso ilmoitti toukokuussa 2019 muuntavansa Oulun tehtaan paperikone 7:n ensikuitupohjaista aaltopahvin pintakartonkia eli ns. kraftlaineria valmistavaksi koneeksi. Tuotantosuunnan muutoksen myötä sellutehtaan vuosituotantokapasiteetti nousee 530 000 tonniin valkaisematonta sellua.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat