Tutkimus: Paikkalinnut vähenevät hakkuiden lisääntyessä

Linnut vähenivät erityisesti Etelä-Suomessa, missä suojelumetsien osuus on pienempi.

Tuoreen tutkimuksen mukaan metsissä ympäri vuoden elävien paikkalintulajien kannat pienenivät hakkuiden lisäännyttyä.

Lajien kannat vähenivät erityisesti Etelä-Suomessa, missä suojelumetsien osuus on pienempi kuin pohjoisemmassa.

Paikkalinnuista merkitsevästi vähenivät hömö- ja töyhtötiainen, kuukkeli, pyy ja käpytikka. Neljä viidestä vähentyneestä lajista on levinneisyydeltään ja runsaudeltaan eteläisiä, ja niiden tulisi hyötyä ilmaston lämpenemisestä.

Harmaapäätikka runsastui, mutta sen kannan kasvu johtui todennäköisesti ilmaston lämpenemisestä. Muurahaisten syöjänä harmaapäätikka hyötyy suuresti lumettomista ja vähälumisista talvista.

Tutkimuksessa verrattiin 15 metsien paikkalintulajin kannanmuutosta vuosittain samana säilyneiden hakkuumäärien (vuodet 2006–2011) ja määrältään kasvavien hakkuiden aikana (2012–2018).

Tutkimuksen tekivät Suomen ympäristökeskuksen, Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmuseon ja Metsähallituksen Luontopalvelujen tutkijat.

Kommentit (1)

 1. Pyyn osalta täysin väärä tulos.
  Olen n 50 vuotta metsästellyt samoilla maisemilla ja pyiden reviirit ovat tulleet tutuiksi.
  Ensinnä vähän oppia tutkijoille. Vanhojen eräkirjojen mukaan pyiden parhaat elinpiirit ovat metsittyneet entiset ahot ja kaskimaat.
  Nuoret kasvatusmetsät vastaavat ominaisuuksiltaan näitä. Niissä on saattanut olla tietyllä paikkaa pyyreviiri, mutta sitten hävinnyt vaikkei hakkuita ole ollut lähitienoillakaan. Sitten on ollut useita reviirejä suuren metsän ja pienen taimikon yhtymäkohdassa. Taas monesti reviiri on hävinnyt vaikkei kumpaakaan ole mitenkään käsitelty. Pyythän tarvitsevat leppää ja sitä löytyy yleisesti taimikoista ja nuorista kasvatusmetsistä. Ei enää edes ensiharvennusmetsistä. Päätehakkuumetsistä puhumattakaan
  Yleisesti ottaen pyyt eivät asusta kuvioilla, joille tehdään hakkuita. Eivät ainakaan meidän metsissä.
  Valitsemalla sopivat muuttujat saadaan näemmä millaisia tahansa tuloksia, joilla ei ole mitään todellisuuspohjaa. Itsestään selvää on, että tehokas metsätalous, joka tuottaa pyille sopivia elinympäristöjä parantaa niiden kantaa. Ei heikennä.
  Olen usein ihmetellyt miksi pyyreviiri on tyhjentynyt. Onko syynä ilmasto, pedot, taudit vai mikä en osaa sanoa. Meidän mailla ei ainakaan metsästys. Minun osaltani se on jäänyt yleensä pelottelun asteelle.

Luonto Luonto

Keskustelut

Kuvat