Stora Enson tulos heikkeni roimasti

Metsäyhtiö Stora Enso kertoi puolivuotiskatsauksessaan, että sen tulos pieneni 93 prosenttia.

Stora Enson tulos oli vuoden 2023 huhti-heinäkuussa 37 miljoonaa euroa, kun sen tulos viime vuoden vastaavana aikana oli 505 miljoonaa euroa. Pudotusta kertyi yli 90 prosenttia.

Myös liikevaihto pieneni noin viidenneksen 2,4 miljardiin euroon.

“Markkinoiden heikko kysyntä hiipui entisestään toisella neljänneksellä. Inflaatiolla ja kuluttajien elinkustannuskriisillä, rakentamisen supistumisella ja varastojaan edelleen purkavilla asiakkailla on suora vaikutus liiketoiminta-alueisiimme. Valitettavasti emme näe markkinoilla merkkejä kysynnän paranemisesta”, totesi toimitusjohtaja Annica Bresky tulostiedotteessa.

Tulostiedotteessa todetaan, että puumarkkinat ovat edelleen niukat energiapuun kulutuksen kasvun ja Venäjältä tuodun puun puuttumisen takia. Stora Enso arvioi tämän vaikuttavan sekä katteisiin että kilpailukyvyn heikkenemiseen erityisesti Stora Enson Suomen tehtailla.

”Osa raaka-ainekustannuksista on jo saavuttanut huippunsa, mutta useimpien raaka-aineiden, kuten puun ja kemikaalien, hinnat olivat yhä korkealla aiempaan tasoon nähden”, sanoo Bresky.

Stora Enso ennakoi niukuuden puumarkkinoilla jatkuvan myös syksyllä, vaikka sellu- ja sahateollisuuden tuotantoa on rajoitettu. Syksyllä tiukka puumarkkinatilanne Baltiassa ja Pohjoismaissa johtuu sen arvion mukaan ennen kaikkea energiasektorin kysynnästä.

Taloudellisen tilanteen vuoksi Stora Enso kertoo tekevänsä konsernissa uudelleenjärjestelyjä. Stora Enso kertoi aiemmin tänä vuonna Sunilan tehtaan sulkemisesta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa