Stora Enson Varkauden tehtaiden kuntoremontti jatkuu

Kymmenen miljoonan euron investoinnilla sellutehtaan tuotannon ennakoidaan kasvavan kymmenellä prosentilla.

Uusimman remontin ansiosta sellutehtaan puuntarve kasvaa entisestään. Stora Enson Varkauden tehtaan johtaja Jarkko Tehomaa ja Stora Enson Itä-Suomen aluejohtaja Heidi Hämäläinen hakkuutyömaalla Leppävirralla. (Kuvaaja: Sami Karppinen)

Varkauden tehtailla liikkuu jatkossakin remonttiryhmiä, kun investoinnit tehtaan tuotannon tehostamiseen saavat jälleen jatkoa. Nyt avartamisvuorossa ovat sellutehtaan niin sanotut pullonkaulat, jotka rajoittavat tuotantoa.

Tehtaanjohtaja Jarkko Tehomaan mukaan uusin investointi on suuruudeltaan kymmenen miljoonaa euroa, eli ei metsäteollisuuden mittakaavassa kovin paljon, mutta sen ansiosta sellutehtaan tuotannon ennakoidaan kasvavan kymmenellä prosentilla.

Kymmenellä miljoonalla eurolla tehostetaan soodakattilan, kuitulinjan sekä ruskean massan pesurin toimintaa.

”Ruskean massan pesurin remontti tuottaa meille 2000 omakotitalon vuotuista sähkön käyttöä vastaavan energian säästön”, Tehomaa kertoo.Stora Enson Varkauden tehtaiden tulevaisuuden turvannut iso investointipäätös tehtiin vuonna 2015, jolloin paperintuotanto lopetettiin ja tehdas keskittyi pakkausmateriaalien, lähinnä aaltopahvin sekä puutuotteiden valmistukseen. Lisäksi tehdas tuottaa markkinasellua.

Varkauden tehtailla käytetään vuosittain vajaat 2,5 miljoonaa kuutiometriä puuta, josta 1,6 miljoonaa on mänty- ja kuusikuitupuuta. Saha ja viilutehdas käyttävät mänty- ja kuusitukkia.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut

Kuvat