Sunilan tehdas suljetaan, taustalla puukustannusten nousu

Lisäksi Stora Enso sulkee muun muassa virolaisen sahan ja kartonkilinjan Puolassa.

Stora Enso kaavailee tehtaiden sulkemisia. Suunnitelmissa on Sunilan sellutehtaan pysyvä sulkeminen, De Hoopin kierrätettyjä kartonkeja valmistavan tehtaan sulkeminen Alankomaissa, yhden kierrätetyn kartongin linjan sulkeminen Ostrołękan tehtaalla Puolassa ja Näpin sahan sulkeminen Virossa. Sulkemisten seurauksena olisi noin 600 työpaikan väheneminen.

Lisäksi yhtiö aloittaa muutosneuvottelut toimistotyön vähentämisestä konsernihallinnossa. Näiden piirissä on noin 1 300 työntekijää, ja suunniteltujen vähennysten määrä on noin 300 työntekijää.

Suunnitellut rakenneuudistukset yhdessä aiemmin aloitettujen Packaging Materials -divisioonan muutosneuvottelujen kanssa voisivat johtaa yhteensä noin 1 150 työntekijän vähennyksiin.

Uudelleenjärjestelyt vähentäisivät Stora Enson vuotuista liikevaihtoa noin 380 miljoonaa euroa vuoden 2022 lukujen perusteella. Operatiivisen liiketuloksen odotetaan paranevan noin 110 miljoonaa euroa vuodessa.

Uudelleenjärjestelyillä ja sulkemisilla Stora Enso haluaa vahvistaa yhtiön pitkän aikavälin kilpailukykyä, parantaa kannattavuutta ja kohdentaa investoinnit strategisille kasvumarkkinoille.

”Olemme strategiamme etenemisessä kriittisessä vaiheessa, ja markkina-asemamme vahvistamiseksi on keskityttävä entistä enemmän pääoman kohdentamiseen ja hajautettuun toimintamalliin. Tämä tarkoittaa valitettavasti sitä, että kannattavuusongelmista kärsiviä omaisuuseriä olisi suljettava ja samalla konsernitoimintojen organisaatiota virtaviivaistettava”, sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky.

Puun hinnan nousu vei kilpailukyvyn

Sunilan tehtaan vuosikapasiteetti on 375 000 tonnia havusellua, ja se työllistää noin 270 henkilöä. Suunniteltu sulkeminen tapahtuisi vuoden 2023 jälkipuoliskolla. Puuta tehdas on käyttänyt noin kaksi miljonaa kuutiota. Sulkeminen vähentää Stora Enson vuotuista markkinasellukapasiteettia 13 prosenttia.

Lisää aiheesta: Sunilan sulkeminen ei vaikuta puunhankintaan

Stora Enson mukaan Sunilan tehdas ei ole enää kilpailukykyinen. Tähän ovat vaikuttaneet puun tuonnin loppuminen Venäjältä, kuitupuusta käytävän kilpailun kiristyminen ja puukustannusten merkittävä nousu.

Strategia biomateriaali-innovaatioiden kehittämiseksi säilyy ennallaan, yhtiöstä vakuutetaan. Sunilassa on keskitytty ligniinin erottamiseen. Siellä kovahiilipohjaisen akkumateriaalin pilottilaitos jatkaakin toimintaansa, mutta yhtiön Skutskärin tehtaalla Ruotsissa on aloitettu kannattavuustutkimus ligniinin erottamisesta.

Näpin sahan sulkemista Virossa perustellaan raaka-aineen pitkäaikaisen saatavuuden heikentymisellä, kohonneilla puukustannuksilla ja alhaisella kannattavuudella. Yhtiö kertoo keskittyvänsä jatkossa sahoihin, joilla on strategisia kasvumahdollisuuksia.

Näpin tehtaan vuotuinen kapasiteetti on 50 000 kuutiota sahatavaraa, 180 000 kuutiota jatkojalostettuja puutuotteita ja 25 000 tonnia pellettejä. Suunniteltu sulkeminen tapahtuisi vuoden 2023 viimeisen neljänneksen aikana.

Ylikapasiteetti vaivaa kartonkia

De Hoopin molempien tuotantolinjojen pysyvän sulkemisen ja yhden Ostrołękan tehtaan tuotantolinjan sulkemisen taustalla on Euroopan aaltopahvikartonkimarkkinoiden ylikapasiteetti. Sulkemiset mahdollistaisivat paremman markkinatasapainon aaltopahvin pintakartongin volyymien osalta.

De Hoopin tuotantolaitoksen vuotuinen kokonaiskapasiteetti on 380 000 tonnia kierrätettyä aaltopahvin pintakartonkia, kennokartonkia ja kipsilevyn taustakartonkia. Ostrołękan tehtaan tuotantolinjan vuosikapasiteetti on 120 000 tonnia kierrätettyjä kartonkilaatuja. Yhtiön mukaan nämä tuotantolinjat eivät ole pitkällä aikavälillä kustannuksiltaan kilpailukykyisiä uudessa markkinaympäristössä. Tehtaat on tarkoitus sulkea kuluvan vuoden viimeisen neljänneksen aikana.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa