Suomalaista metsäosaamista viedään Venäjälle

Luken vetämässä yhteishankkeessa selvitetään myös venäläisen työvoiman käyttöä Suomessa.

Pienten ja keskisuurten metsäyrittäjien yhteistyötä Suomen ja Venäjän Karjalassa ryhdytään kehittämään Luonnonvarakeskuksen (Luke) vetämässä Bofori-hankkeessa. Toistaiseksi yhteistyö on ollut vähäistä.

Työ alkaa yrittäjien tarpeiden kartoituksella Pohjois-Karjalassa ja Karjalan tasavallassa. Tarkoitus on selvittää etenkin suomalaisten metsäpalvelujen hyödyntämismahdollisuudet ja kysyntä Venäjän puolella, jossa metsäyrityksiä rasittaa muun muassa tehoton puuhuolto ja riittämättömät metsäpalvelut. Suomessa yhteistyötä taas vauhditetaan esimerkiksi tarkastelemalla venäläisen kausityövoiman käyttömahdollisuuksia.

”Suomessa käytetään jo nyt metsätöissä ulkomaista, lähinnä Keski-Euroopasta tulevaa, työvoimaa. Raja-alueen kannalta olisi hyödyllisempää, jos kausityövoima tulisi naapurista. Näin osaaminen jäisi lähialueelle ja taloudellinen hyöty heijastuisi varmasti myös omaan maakuntaan”, projektia vetävä tutkija Pasi Poikonen Lukesta toteaa.

Kolmivuotinen hanke toteutetaan yhdessä Suomen metsäkeskuksen ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian kanssa. Venäjältä partnereina ovat Karjalan metsäntutkimuslaitos, Petroskoin yliopisto ja metsätalous- ja puunkorjuuyritys JSC Zapkarelles.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito