Suomussalmella kiistellään hakkuista

Ympäristöjärjestöjen mukaan Metsähallitus on rikkonut luonnonsuojelulakia liito-oravametsän hakkuissa.

Luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ja Ylä-Kainuun Luonto ovat tehneet poliisille tutkintapyynnön hakkuusta, jonka Metsähallitus on tehnyt Suomussalmella Luolavaaran alueella. Järjestöjen mukaan hakkuut on ilmeisesti tehty ely-keskuksen tekemän linjauksen vastaisesti. Lisäksi hakkuut ovat olleet lainvastaisia, sillä luonnonsuojelulaissa liito-oravien lisääntymis- ja levähtämispaikkojen hävittäminen on kielletty.

Järjestöt korostavat, että ne eivät hyväksy hakkuita ympäristöjärjestöjen suojeltavaksi esittämillä kohteilla tai liito-oravan esiintymisalueilla.

Metsähallituksen mukaan metsiä on käsitelty voimassa olevien liito-oravakohteiden käsittelyohjeiden mukaan. Oravien levähdys- ja lisääntymispaikat rajattiin käsittelyjen ulkopuolelle.

Ely-keskuksen linjaus on vuodelta 2014. Sen jälkeen luonnonsuojelulaki on muuttunut, eikä kohteessa ole voimassa olevaa elyn rajauspäätöstä, vaan toimija eli Metsähallitus vastaa rajauksista.

Alueen metsä on noin 150-vuotiasta. Se on ollut mukana vanhojen metsien inventoinneissa, mutta ei ole täyttänyt arvokkaan vanhan metsän kriteereitä, Metsähallituksesta kerrotaan.

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat