Susikannan muutos jarruttaa metsäpeurojen palautusta

Susikannan painopisteen siirtyminen läntiseen Suomeen saattaa muuttaa metsäpeurojen vapautusajankohtaa Lauhavuoren kansallispuistoon, tiedottaa Metsähallitus.

Metsäpeurojen vapauttaminen on osa EU-rahoitteista metsäpeuran kannanhoito- ja suojeluhanketta. Metsähallituksen Eräpalveluiden koordinoiman MetsäpeuraLIFE -hankkeen tavoitteena on palauttaa metsäpeura entisille asuinsijoilleen Pirkanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle.

Ensimmäiset metsäpeurat oli tarkoitus vapauttaa kahdesta totutustarhasta Lauhavuoren ja Seitsemisen kansallispuistoihin tämän vuoden loppupuolella. Susikannan painopiste on kuitenkin siirtynyt hankkeen suunnitteluvaiheen jälkeen lännemmäksi. Susilaumoista kaksi liikkuu nyt Lauhavuoren läheisyydessä.

Suden saalistus on vain yksi metsäpeurakantaan vaikuttavista tekijöistä, mutta sen tiedetään olevan merkittävin pannoitettujen metsäpeurojen kuolinsyy Kainuussa.

”Vaikka sudet eivät aktiivisesti etsisi totutustarhasta vapautettuja metsäpeuroja, eivät metsäpeurakannan kasvun edellytykset Lauhanvuoren alueella ole suden kanta-arvioon peilaten tällä hetkellä kovinkaan hyvät”, toteaa projektipäällikkö Sakari Mykrä-Pohja Metsähallituksen Eräpalveluista.

Nyt vaihtoehtoja ovat ainakin Lauhanvuoren metsäpeurojen vapautusten siirtäminen myöhemmäksi sekä alkuvaiheen vapautusten keskittäminen Seitsemisen kansallispuistoon.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Artikkelit

Kuvat