TEM: Energia- ja ilmastopolitiikan perustuttava tutkimustietoon

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan muun muassa metsähakesähkön tuesta ja päästökauppakompensaatiosta voitaisiin luopua.

Energia- ja ilmastopolitiikassa on jatkettava pitkäjänteisiä, johdonmukaisia ja yli hallituskausien ulottuvia toimia, joiden tavoitteena on hiilineutraali Suomi, linjaa työ- ja elinkeinoministeriön tänään julkaisema virkamiespuheenvuoro.

Ministeriö korostaa, että energia- ja ilmastopolitiikan tulee perustua tutkittuun tietoon ja parhaisiin arvioihin tulevasta kehityksestä.

”Järkevä ja vastuullinen energia- ja ilmastopolitiikka ei voi perustua kilpalaulantaan, jossa ilmaan heitellään toinen toistaan epärealistisempia aikatauluja ja toimia, joilla hiilineutraalisuuteen olisi päästävissä vaivattomasti”, sanoo ministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson.

Hakkuiden vaikutukset esiin

Virkamiespuheenvuoron mukaan hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi on panostettava ensisijaisesti nopeaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Lisäksi tarvitaan keinoja, joilla hiilidioksidia poistetaan ilmakehästä.

Metsiä ei tule puheenvuoron mukaan kasvattaa suoraan energiaksi, mutta monet metsänhoidon jakeet ja alan teollisuuden sivuvirrat on sen mukaan usein järkevää hyödyntää polttoaineina.

”Metsäraaka-ainetta tarvitaan tulevaisuudessa monipuolisesti myös uusiin tuotteisiin, muun muassa muovin korvaamiseen. Metsähakkuiden määrä ja laatu vaikuttavat kasvihuonekaasunieluihin, teollisuuden raaka-ainepohjaan sekä epäsuorasti bioenergian käyttöön. Metsien hakkuumäärän tarkastelussa tuleekin ottaa huomioon kokonaisvaltaisesti taloudelliset ja ympäristölliset näkökohdat”, puheenvuoro linjaa.

Tuotantotukien tarve ohi

Ministeriön energiaosaston ylijohtajan Riku Huttusen mukaan monet uusiutuvan energian teknologiat ovat tulleet siihen pisteeseen, että tulevalla hallituskaudella ei enää tarvita tuotantotukiratkaisuja. Huttusen mukaan esimerkiksi metsähakesähkön tuki voidaan lopettaa vuonna 2021 muun muassa päästöoikeuksien hinnan noustessa.

”Energiaintensiivisille teollisuuslaitoksille myönnettyä päästökauppakompensaatiota ei ole syytä jatkaa. Tukea tulee suunnata aitoihin uuden teknologian investointeihin ja erityisesti innovatiivisiin demonstraatiohankkeisiin”, hän sanoo.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut

Kuvat