Taas on kantokäsittelyn aika – työn laadun seurantaan uusi keinoja

Luken ja Metsäkeskuksen kehittämät uudet menetelmät perustuvat mobiililaitteisiin ja sähköiseen tiedonsiirtoon.

Juurikäävän torjuntakausi käynnistyi toukokuun alussa. Torjuntatyön laatua on syytä seurata, sillä torjunta-aineen levityksen onnistuminen vaikuttaa kantokäsittelyn tehoon. Laadun seuraamiseksi Suomen metsäkeskus on yhdessä Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa kehittänyt menetelmiä, jotka perustuvat mobiililaitteisiin ja sähköiseen tiedonsiirtoon.

Yksi tapa on ottaa älypuhelimella valokuvat käsitellyistä kannoista. Puhelimeen ladattu sovellus (esimerkiksi Trestima) siirtää kuvat palvelimelle, jossa kuvat analysoidaan konenäön avulla. Peittävyysprosentit tulevat paluuviestinä puhelimeen. Lisäksi järjestelmä lähettää automaattisesti sähköpostitse käyttäjätunnukselle linkin raporttiin. Raportti sisältää mittausten sijaintitiedon kartalla sekä kantokuvat ja sovelluksen määrittämät kantokäsittelyn peittävyystiedot.

Toinen vaihtoehto on siirtää tieto mittasaksien avulla, silloin peittävyysprosentin voi joko määrittää puhelinsovelluksella tai käsin peittolevyllä. Peittävyysprosentit tallennetaan mittasaksille, mistä ne siirretään edelleen urakanantajan järjestelmään.

Valvonta voidaan tehdä myös käsin peittolevyllä ja siirtää tiedot käsin tietojärjestelmään.

Omavalvontaohjeen mukaan mittaus tehdään hakkuukoneen mittakontrollin yhteydessä. Peittävyys määritetään viidestä viimeksi kaadetun puun kannosta.

Juurikäävän torjunta on pakollista havupuuvaltaisten metsien kivennäismaan hakkuissa ja kuusivaltaisten metsien turvemaan hakkuissa eteläisessä ja keskisessä Suomessa toukokuun alun ja marraskuun lopun välisenä aikana.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Blogit ja Kolumnit