Taimikoita ja nuoria metsiä hoidettu ennätysmäärä

Valtaosa taimikon ja nuoren metsän hoitohankkeiden tuista saadaan maksettua tänä vuonna.

Taimikoita ja nuoria metsiä on hoidettu tänä vuonna ennätysmäärä, yhteensä noin 125 000 hehtaaria, kertoo Suomen metsäkeskus. Töihin varattu 33,5 miljoonan euron suuruinen kemeratuki tulee metsäkeskuksen mukaan käytettyä kokonaan.

Metsäkeskuksen hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen arvioi, että lähes kaikkien toteutetuiksi ilmoitettujen taimikoiden ja nuorten metsien hoitohankkeiden tuet saadaan maksettua tänä vuonna.

”Tästä on poisluettava noin 890 toteutusilmoitusta, joihin ei liity tietoa hankkeen hyväksymispäätöksen numerosta. Näiden selvittäminen jää ensi vuoteen”, Niskanen sanoo.

Kaikkia metsäteiden, suometsien hoidon ja terveyslannoituksen tukia ei sen sijaan ehditä maksaa tämän vuoden puolella.

Käsittelyn pääpaino on metsäkeskuksen mukaan toteutusilmoituksissa, mutta myös tukihakemuksia käsitellään. Huhti-toukokuun vaihteessa saapuneita hakemuksia on jonossa 3 400 kappaletta ja lokakuun 10. päivän jälkeen saapuneita taimikon varhaishoidon hakemuksia 6 200 kappaletta.

Valtaosa varhaishoidon hakemuksista käsitellään ensi vuonna. Metsäteiden, suometsien hoidon ja terveyslannoituksen hakemuksia ei käsitellä enää tänä vuonna.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito