Teollisuuden lietteille löytyi uutta käyttöä

VTT:n mukaan muovikomposiittien raaka-aineista jopa puolet voi olla peräisin paperiteollisuuden sivuvirroista.

Paperiteollisuuden sivuvirrat, lähinnä erilaiset lietteet ja lentotuhka, sopivat muovikomposiittien valmistukseen, VTT:n tuote tutkimus kertoo. Laboratoriokokeet osoittivat, että ruiskuvalulla valmistettavan muovikomposiitin raaka-aineesta jopa puolet voi olla peräisin paperi- ja kartonkiteollisuuden sivuvirroista. Projektin aikana valmistettiin lattialaattoja ja säilytysastioita, joissa sivuvirtojen osuus oli 30 prosenttia.

Paperin ja kartongin valmistuksessa syntyy runsaasti erilaisia sivuvirtoja. Niistä voidaan osa käyttää esimerkiksi betonin tai asfaltin raaka-aineena, mutta suuria määriä päätyy poltettavaksi ja kaatopaikoille.

Sivuvirtoja hyödyntämällä voidaan alentaa komposiitin valmistuskustannuksia, pienentää tuotannon ympäristövaikutuksia ja vähentää kokonaisjätemäärää. Samalla vähennetään myös öljypohjaisten muovien valmistusta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Kuvat