Tiistaina lopullinen EU-äänestys metsien hiilinieluista

Lulucf-asetuksesta on jo aiemmin päästy Suomelle suotuisaan yhteisymmärrykseen.

Euroopan parlamentti äänestää ensi tiistaina lopullisesti suunnitelmasta, jonka tavoitteena on kasvattaa metsien sitoman hiilidioksidin määrää ja leikata kasvihuonepäästöjä.

Äänestykseen ei kuitenkaan pitäisi liittyä dramatiikkaa, sillä EU-parlamentti äänesti jo kertaalleen syksyllä tästä ns. lulucf-asetuksesta. Sen jälkeen EU-maat, Euroopan parlamentti ja ministerineuvosto pääsivät kolmikantaneuvotteluissa joulukuussa alustavaan sopuun.

Tuolloin Suomi onnistui saamaan läpi tavoitteensa, jonka mukaan tulevia hakkuumääriä ei määritelty aikaisemman puunkäytön perusteella, vaan kriteerinä on metsien hiilensidontakyvyn ylläpito ja vahvistaminen pitkällä aikajänteellä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito