Lisää puuta maanteille

Liikenteen puurakentaminen saa ohjelman. Puusiltojen määrää maanteillä halutaan lisätä.

Puun käyttöä liikennerakentamisessa halutaan lisätä. Puuta käytetään muun muassa siltojen, kaiteiden ja meluesteiden, valaisinpylväiden sekä erilaisten katosten ja kansien rakentamisaineena.

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut luonnoksen liikenteen puurakentamisohjelmasta. Ohjelmalla halutaan muun muassa lisätä puusiltojen osuutta valtion rakennuttamista silloista.

Tällä hetkellä valtion ajoneuvo- ja kevyen liikenteen väylillä on yhteensä 637 puusiltaa, joista yli 400 on tarkoitettu ajoneuvoliikenteelle. Suomessa rakennetaan vuosittain noin 100–120 maantiesiltaa.

Puusiltojen rakentamista puoltavat puusiltojen käytöstä aiheutuvat alemmat hiilidioksidisäästöt sekä erityisesti kevyen liikenteen silloissa miellyttäväksi koettu materiaali. Maantiesiltojen käyttöiäksi määritellään materiaalista riippumatta 100 vuotta.

Ohjelman lausuntoaika päättyy 4. toukokuuta. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset.

Tekniikka Tekniikka