Tornatorilla ennätysvuosi, hyvä kysyntä nosti puun hintoja

Puunmyynnin tulokset olivat suunniteltua parempia, yhtiöstä kerrotaan.

Tornatorin kasvu jatkui viime vuonna. Metsätalousyhtiön liikevaihto kohosi viidenneksellä 195 miljoonaan euroon, vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto 140 miljoonaan euroon. Siinä kasvua oli runsaat 10 miljoonaa euroa.

”Kohonneiden puun markkinahintojen siivittämänä yhtiömme Suomessa, Virossa ja Romaniassa tekivät historiansa parhaat operatiiviset tulokset”, toimitusjohtaja Henrik Nieminen kertoo tiedotteessa.

Pääosa liikevaihdosta kertyi puunmyyntituloista, ja tulokset olivat suunniteltuakin parempia, yhtiöstä kerrotaan. Puun myynti ja luovutukset lisääntyivät ja hyvä kysyntä nosti puun markkinahintaa. Kasvua oli myös yhtiön metsäpalveluissa.

Puun luovutus pääasiakkaalle Stora Ensolle Suomessa oli noin 153 miljoonaa euroa eli noin 86 prosenttia konsernin puun luovutuksen liikevaihdosta.

Uutta metsää 24 000 hehtaaria

Liikevoittoa käyvin arvoin kertyi peräti 443 miljoonaa euroa. Siinä taustalla on biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos, joka nosti liikevoittoa lähes 300 miljoonaa euroa.

Konsernin metsäomaisuuden arvostamisessa otettiin käyttöön uusi arvostusmenetelmä. Konsernin koko metsäomaisuuden kokonaisarvo kasvoi tilikauden aikana noin 354 miljoonaa euroa.

Konsernin koko metsäomaisuuden uusi arvo tilinpäätöksessä oli liki 3,5 miljardia euroa. Luvuissa on mukana hakkuiden sekä metsähankintojen ja metsämaan myyntien vaikutus.

Tornator omistaa yhteensä noin 760 000 hehtaaria metsää Suomessa, Virossa ja Romaniassa. Yhtiö hankki Suomesta lisää metsää viime vuonna 24 000 hehtaaria.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat