Tutkimus: Ilmastomuutos voi myös hillitä metsänkasvua

Talvien lämpeneminen ja muuttuvat lumiolosuhteet voivat mitätöidä lämpimien kesien vaikutusta.

Tuore tutkimus asettaa uuteen valoon ilmastomuutoksen vaikutukset pohjoisiin metsiin. Kun tähän asti metsien kasvun Suomessa yleisesti ja Lapissa erityisesti on uskottu kiihtyvän ilmaston lämmetessä, Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuksen mukaan lämpimämmillä talvilla voi olla myös kasvua hillitsevä vaikutus.

Toistaiseksi ilmastomuutoksen vaikutuksia on tutkittu vain kasvukauden aikana. Erikoistutkija Pasi Raution johtajamassa tutkimuksessa on selvitetty muuttuvien talviolosuhteiden vaikutusta.

Rovaniemellä tehtyjen kokeiden perusteella tiiviimmällä lumipeitteellä tai lumipeitteen puuttumisella kokonaan voi olla merkittävä vaikutus metsien ekosysteemiin. Näin talvien olosuhteet voivat ainakin osaksi mitätöidä lämpimien kesien vaikutukset metsien kasvuun.

Pakkautuneen lumen alle jääminen on erityisen haitallista vastaistutetuille taimille. Vaurioituneiden kuusentaimien osuus kasvoi 47 prosentilla ja männyntaimien peräti 76 prosentilla kokeessa, jossa jäljiteltiin mahdollisia tulevia lumiolosuhteita. Myös seuraavan kesän kasvu hidastui.

Seuraavaksi tutkimus pyrkii tarkemmin selvittämään muuttuvien talvien kokonaisvaikutusta metsänkasvuun sekä metsäekosysteemiin laajemminkin.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito