Hallitus: Metsää ei kasvateta energiaksi

Hallitus tavoittelee edelleen puunkäytön lisäämistä. Hiilinielu pienenee ensin, mutta nousee tavoitteeseen vuoteen 2044 mennessä.

Hallituksen tavoitteet puuenergian käytön lisäämiseksi eivät vaaranna suomalaismetsien roolia hiilinieluna eivätkä teollisuuden puunsaantia, vakuutti maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) esitellessään tänään hallituksen energia- ja ilmastostrategiaa vuoteen 2030.

”Suomessa ei metsää kasvateta energiaksi, vaan hakkuutason määrittää teollisuuden puuntarve. Energiaksi hyödynnetään metsäteollisuuden sivuvirtoja sekä päätehakkuiden ja metsänhoidon tähteitä”, Tiilikainen muistutti.

Hallituksen tänään esittelemässä energia- ja ilmastostrategiassa runkopuun hakkuukertymä kasvaisi vuoteen 2030 mennessä 79 miljoonaan kuutioon vuodessa. Tästä teollisuuden tukki- ja kuitupuuta olisi 68 miljoonaa kuutiota ja loput polttopuuta ja haketta. Lisäksi metsähakkeeksi käytettäisiin hakkuutähteitä ja kantoja.

Vertailun vuoksi, vuonna 2015 hakkuukertymä oli kaikkien aikojen ennätys 68 miljoonaa kuutiota.

”Puuntuotannollisesti runkopuuta voisi hakata kestävästi 89 miljoonaa kuutiota vuodessa”, Tiilikainen huomautti.

Suomen metsien kasvu on suunnilleen kaksinkertaistunut viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana. Samaan aikaan hakkuiden määrä on kasvanut.

Hallituksen käyttämissä laskelmissa on pelattu varman päälle ja lähdetty siitä, että metsien kasvu pysyy nykyisellään, eikä huomioitu ilmastomuutoksen tai metsienhoidon vaikutuksia.

”Mutta meidän kannattaisi metsienhoidolla pyrkiä lisäämään metsien kasvua, sillä nyt puulle on tarvetta ja kysyntää”, Tiilikainen sanoi.

Suomen metsien ikärakenne mahdollistaa puun käytön lisäämisen tulevaa kasvua alentamatta. Kasvu on voimakkainta nuorissa, noin 20–50 vuoden ikäisissä metsissä. Metsien hiilinielun säilyttämiseksi pidemmälle tulevaisuuteen metsien uudistaminen on tärkeää.

Hallituksen käyttämien laskelmien mukaan Suomen metsien hiilinielu eli kyky sitoa hiilidioksidia pienenisi hetkellisesti, mutta nousisi vuosina 2035–2044 mennessä ilmastosopimusten edellyttämälle tasolle.

”Hiilinielun pieneneminen johtuu pääosin ainespuun hakkuista. Strategiassa ei ole esitetty uusia politiikkatoimia hakkeen käytölle sähkön ja lämmön tuotannossa, elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk.) sanoi omassa osuudessaan.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito