Tutkimus: Kangasmetsien kivennäismaasta hiilinielu puuston varttuessa

Kivennäismaan pintaosa orgaanisen kerroksen alla osoittautui merkittäväksi hiilivarastoksi.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) pitkäaikainen seuranta osoitti, että kuusi- ja mäntyvaltaisten metsien kivennäismaahan kertyy hiiltä puuston varttuessa. Mitä enemmän metsikössä on eloperäistä ainesta ja ravinteikkaampi kasvupaikka, sitä suurempi on hiilivaraston kasvu.

Luontaiset tuhot ja hakkuut puolestaan johtivat maaperän hiilivaraston pienenemiseen.

Tulokset perustuvat 14:n eri puolilla Suomea sijaitsevan metsikön seurantaan yli 20 vuoden ajan.

”Uusi ja mielenkiintoinen havainto oli, että kivennäismaan pintaosa orgaanisen kerroksen alla oli merkittävä hiilivarasto ja sinne myös kertyi hiiltä metsikön ikääntyessä”, kertoo erikoistutkija Antti-Jussi Lindroos.

Metsämaan hiilivarasto oli suurempi kuusikoissa kuin männiköissä, ja suuri karikkeen määrä oli yhteydessä metsämaan hiilivaraston kokoon. Hiilivarasto pieneni kahdessa kuusivaltaisessa metsässä, joissa puuston määrä väheni luontaisten tuhojen ja niitä seuranneiden hakkuiden vuoksi.

”Tarvitsemme lisää mittauksia avohakkuun jälkeisestä maaperän hiilivaraston kehityksestä, jotta selviää, miten kauan hakkuun jälkeen maaperän hiilivarasto pienenee ja aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä”, toteaa tutkimusprofessori Raisa Mäkipää.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito