Tutkimus: Metsurit työhönsä tyytyväisimpiä, toimihenkilöt kuormittuneimpia

Suomalaiset puunhuollon työntekijät painavat eurooppalaisia pidempää päivää.

Puuhuollon työhyvinvoinnissa on kehitettävää, selviää Luonnonvarakeskuksen (Luke) tekemästä kyselytutkimuksesta. Tutkimuksessa selvitettiin ensikertaa puuhuoltoketjun työssä jaksamista laajan eri ammattiryhmät kattavan kyselyn avulla. Tuloksia verrattiin eurooppalaisen työsuhdekyselyn tuloksiin sekä kahteen suomalaiseen työhyvinvointitutkimukseen.

Tutkimuksesta selvisi, että Suomessa puuhuoltoketjussa tehtiin pidempää työpäivää kuin Euroopassa, mutta vastaajat olivat työoloihin tyytyväisempiä kuin eurooppalaiset keskimäärin.

Suurin osa, 77 prosenttia, vastaajista koki tekevänsä merkityksellistä ja tärkeää työtä. Luku on kuitenkin hieman verrokkiaineistoa alhaisempi.

Naiset miehiä kuormittuneempia

Kuormittuneimpia työssään olivat puuhuollossa työskentelevät toimihenkilöt. He kokivat työtaakkansa suuremmaksi ja palautumisen työstä heikommaksi. Toimihenkilöistä 64 prosenttia kertoi vaikeuksien kasaantuvan toisinaan, usein tai lähes aina ylitsepääsemättömiksi.

Puuhuollossa työskentelevät naiset, joita oli vastaajista neljä prosenttia, olivat miehiä kuormittuneempia.

Metsurit puolestaan olivat kyselyaineiston tyytyväisimpiä. Heistä 80 prosenttia arvioi, että työ on tärkeää. Toisaalta metsureilla työkyky ja terveys olivat muita alhaisempia ja sairauteen liittyviä poissaoloja oli muita ryhmiä enemmän.

Työnkuormittavuus ei selittynyt yksin työpäivien pituudella. Esimerkiksi puun kaukokuljetusta tekevät painoivat yli 50 tuntista työviikkoa, mutta eivät kokeneet itseään kuormittuneiksi.

Suomessa työskentelee yhteensä 14 200 puuhuollon työntekijää. Tutkimuksen konkreettiset tulokset työntekijäryhmän hyvinvoinnista tulivat tarpeeseen, sillä kansalliseen metsästrategiaan on kirjattu tavoitteeksi työntekijöiden hyvinvoinnin parantuminen. Aikaisemmin hyvinvoinnille ei ole voitu asettaa mittaria, sillä ei ole tiedetty lähtötasoa.

Tutkimuksen rahoittivat Metsämiesten säätiö, maa- ja metsätalousministeriö sekä Luke.

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa