Tutkimus: Nuoret metsänomistajat luottavat auktoriteetteihin

Omaa tietämystä metsäasioista moni nuorista metsänomistajista piti puutteellisena.

Nuorten metsänomistajien osallistuminen metsien käyttöä koskevaan päätöksentekoon jäi usein ohueksi, Itä-Suomen yliopiston tuoreessa tutkimuksessa arvioidaan. Tutkimuksessa haastateltiin 16–30-vuotiaita metsänomistajia Pohjois-Karjalasta ja Pohjois-Savosta.

Nuoret luottavat metsänhoidossa alaa tuntevien läheisten sekä metsäalan asiantuntijoiden näkemyksiin. Erityisesti taloudellinen päätösvalta luovutettiin usein kokeneemmalle henkilölle.

Omaa tietämystään ja kokemustaan metsäasioista moni nuorista metsänomistajista piti puutteellisena. Tehdyissä haastatteluissa nousi esiin myös tiedon kyseenalaistamisista ja eriäviä näkemyksiä, mutta myös moniarvoisuutta ja päätöksenteon yksituumaisuutta

Tutkimuksen mukaan metsäomaisuuden luovuttamisprosessiin tulisi sisältyä ylisukupolvisen tiedon jakaminen. Näin haastatteluissa tunnistettua vastuiden ja valmiuksien epätasapainoa saataisiin korjattua.

Tutkimuksessa haastateltuja nuoria metsänomistajia oli yhteensä 18. Haastattelut toteutettiin loka–joulukuussa 2018.

Nuorten metsänomistajien valmiudet, valta ja vastuu -tutkimus on julkaistu Metsätieteen aikakauskirjassa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Kuvat