Tutkimus: Pienaukkojen taimettumisessa haasteita

Männyntaimien määrä oli jäänyt tutkimusalueella pieneksi, Metsähallituksesta kerrotaan.

Metsähallitus tutkii pienaukkojen taimettumista yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Tutkimusta varten on tehty satoja hehtaareja pienaukko- ja poimintahakkuita vuodesta 2010 lähtien Keski-Suomen Isojärvellä ja Pohjois-Karjalan Ruunaalla.

Tutkimusalueilla tehtyjen havaintojen mukaan luontainen taimettuminen on paikoin sujunut hyvin, mutta ongelmiakin on ollut. Taimikot inventoitiin kattavasti viime kesänä molemmilla alueilla.

Isojärven viljavilla, kuuselle sopivilla kasvupaikoilla taimimäärät olivat korkeita. Lopullinen uudistamistulos on kuitenkin vielä epävarma. Sen sijaan Isojärven karummilla, männiköiden kasvattamiseen sopivilla kasvupaikoilla oli runsaasti kuusia, mutta vain vähän männyntaimia. Jos tavoitteena on mäntyvaltaisten taimikoiden syntyminen, taimettuminen oli epäonnistunut lähes kaikissa pienaukoissa, Metsähallituksesta kerrotaan.

Ruunaan mäntykankailla uudistuminen on edennyt hitaasti ja on vielä kesken. Todennäköistä kuitenkin on, että uudistumistulos muodostuu hyväksi tai erinomaiseksi muutaman vuoden kuluessa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat