Tutkimus: Puutapit avuksi lahottajasienten lisäämiseksi

Harvinaiset lahottajasienet edistävät luonnon monimuotoisuutta.

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Helsingin yliopisto etsivät uutta tapaa lisätä lahottajasienipopulaatioita. Tutkimus on käynnissä UPM:n Janakkalassa sijaitsevissa metsissä.

Harvinaisten lahottajasienien lisääntyminen luo lahopuulla eläville lajeille uusia elinympäristöjä ja edistää siten luonnon monimuotoisuutta.

”Olemme siirtäneet pieniin puutappeihin uhanalaisia lahottajasienilajeja. Tapit on istutettu poraamalla reikiä valittuihin puulajeihin, joista osa on äskettäin kaadettu ja osa luontaisesti kaatunut. Seuraamme, onnistuuko sienirihmasto kasvamaan ja leviämään ja lopulta kasvattamaan itiöemiä ja itiöitä”, kertoo hankkeesta vastaava Luonnonvarakeskuksen tutkija Reijo Penttilä.

Luken johtama tutkimushanke on ensimmäisiä, jossa tutkitaan keinoja kasvattaa lahottajasienipopulaatiota siirtoistutuksilla. Vuonna 2016 päättyneen, Helsingin yliopistossa tehdyn esitutkimuksen perusteella menetelmä näyttäisi toimivan.

”Seitsemän vuotta sitten tehtyjen siirtoistutusten lajeista kolme seitsemästä tuotti itiöemiä, mikä viittaa siihen, että menetelmällä voidaan edistää uhanalaisten lajien leviämistä”, Penttilä kertoo.

Nyt tehtävä tutkimus on Penttilän mukaan on paljon laajempi ja suurin laatuaan maailmassa. Ensimmäisiä tuloksia odotetaan myöhemmin tänä vuonna.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat