Tutkimus: Rakentamisen ympäristökuorma kuriin puurakentamisella

Aalto-yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen tutkijoiden tutkimus arvioi puurakentamisen mahdollisuudet hiilen varastointiin.

Rakentamisen ympäristökuormaa voisi pienentää merkittävästi puurakentamista lisäämällä, osoittaa Aalto-yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen tutkijoiden tuore julkaisu. Jos Euroopan uusista asuinrakennuksista 80 prosenttia tehtäisiin puusta ja puuta käytettäisiin talojen rakenteissa, verhouksessa, pinnoissa ja kalusteissa, rakennukset varastoisivat 55 megatonnia hiilidioksidia vuodessa. Se vastaa noin 47 prosenttia Euroopan sementtiteollisuuden vuosipäästöistä.

”Tämä on ensimmäinen kerta, kun puurakentamisen hiilivarastointipotentiaalia on arvioitu koko Euroopan tasolla, useilla eri skenaarioilla”, kertoo tohtorikoulutettava Ali Amiri.

Keskimääräisen suomalaisen puuomakotitalon puurakenteissa on tallessa noin 30 tonnia hiilidioksidia. Se vastaa keskivertoautoilijan yli 10 vuoden hiilidioksidipäästöjä.

”Puurakentaminen on kuitenkin kestävää vain, jos puu on peräisin kestävästi kasvatetuista metsistä”, tutkijatohtori Juudit Ottelin sanoo.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka