Leppä: Hallitus tekee töitä Lulucf-laskennan korjaamiseksi

Lulucf-asetus ja sen vertailutasolaskelmaan perustuva lähestymistapa ovat Suomen kannalta pulmallisia, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä arvioi.

Euroopan komissio on julkaissut Lulucf-asetuksen mukaisen säädöksen EU-maiden metsien vertailutasoista vuosille 2021–2025. Suomen metsien hiilinielun vertailutasoluku on säädöksen mukaan ilman puutuotteita noin -23,5 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa ja puutuotteiden kanssa noin -29,4 miljoonaa tonnia. Luvut ovat samat kuin komission heinäkuussa 2020 julkaisemassa alustavassa ehdotuksessa.

Lulucf-asetus ja sen sisältämä vertailutasolaskelmaan perustuva lähestymistapa ovat Suomen kannalta pulmallisia, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä arvioi.

”Erityisen ongelmallisia ovat malliin sisältyvät laskentasäännöt, joiden mukaan metsien nieluista huomioidaan laskennassa vain murto-osa”, Leppä toteaa.

Ministeriön mukaan on todennäköistä, että vertailutasolaskelmiin tullaan tulevina vuosina tekemään useita teknisiä korjauksia. Niinpä Suomen vertailuluku tulee suurella todennäköisyydellä vielä muuttumaan.

”Hallitus tekee töitä eurooppalaisen laskentatavan muuttamiseksi luonnontiedettä vastaavaksi, jotta nielut ja niiden eteen tehty työ tulevat tulevaisuudessa huomioiduiksi. Ei voi olla niin, että Suomen jo nyt huomattavia nieluja vaaditaan vain kasvatettavan, mutta niitä ei lasketa kokonaisuudessaan mukaan”, Leppä sanoo.

Myös koko asetus tulee muuttumaan. Komissio antaa ensi vuoden kesäkuuhun mennessä uuden esityksen Lulucf-asetuksesta, osana laajempaa EU:n ilmastotavoitteen nostoon liittyvää lakikokonaisuutta.

Vertailutasoluku on laskennallinen arvio metsien hiilinieluista vuosille 2021–2025. Se ei siis ole metsien hiilinielutavoite eikä myöskään ennuste.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Artikkelit

Kuvat