Työvoimapula vaivaa metsäalaa, uusi hanke pyrkii tuomaan lisää naisia alalle

Tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa ja purkaa sukupuolen mukaista eriytymistä työelämässä tarjoamalla työpaikoille työkaluja monimuotoiseen rekrytointiin.

Työmarkkinoiden eriytyminen sukupuolen mukaan on Suomessa voimakasta. Esimerkiksi metsäteollisuudessa työskentelevistä on naisia vain runsas viidennes, Elinkeinoelämän keskusliiton tilastoista selviää. Metsäalan ammatillisen koulutuksen aloittaneista naisia oli tänä vuonna viisi prosenttia. Toisaalta metsäalan yliopistokoulutuksen opiskelupaikan vastaanottaneista naisia on ollut 40–60 prosenttia viime vuosina.

Moni sukupuolen mukaan eriytynyt ala kärsii työvoimapulasta. Metsäteollisuudessa liki 90 prosentilla yrityksistä on ollut vaikeuksia rekrytoinneissa viimeisen kahden vuoden aikana, Metsäteollisuus ry:stä kerrotaan.

Yksi ratkaisu työvoimapulasta kärsiville aloille on eriytymisen purkaminen.

”Naisten määrän lisääminen metsäalan opinnoissa ja työtehtävissä on yksi keino varmistaa työvoiman saatavuus alalla. Työpaikat voivat esimerkiksi viestinnän ja rekrytoinnin keinoin purkaa stereotypioita ja lisätä monimuotoisuutta”, toteaa projektipäällikkö Mia Teräsaho THL:stä.

Teräsaho vetää Segregaation purku -hanketta, joka pyrkii lisäämään naisten määrää metsäalalla. Tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa ja purkaa sukupuolen mukaista eriytymistä työelämässä tarjoamalla työpaikoille ratkaisuja ja työkaluja esimerkiksi monimuotoiseen rekrytointiin ja sukupuolitietoiseen viestintään. THL:n vetämä hanke toteutetaan yhteistyössä Savon ammattiopiston, Metsäteollisuus ry:n ja Ponssen kanssa.

”Ponsselle on tärkeää, että metsäalalla toimivat parhaat osaajat, sukupuoleen katsomatta. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat vastuullisuutemme perusajatuksia, ja haluamme osaltamme edistää alan vetovoimaa kaikille”, kertoo henkilöstöjohtaja Paula Oksman Ponsselta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa