UPM siirtyy ojitetuissa korvissa vaiheittain jatkuvaan kasvatukseen

Palveluja tarjotaan myös metsänomistaja-asiakkaille, yhtiöstä kerrotaan.

Metsäyhtiö UPM uudistaa metsänhoitotapojaan ilmastopositiivisemmiksi. Yhtiö kertoo siirtyvänsä omissa metsissä jatkuvapeitteiseen eli eri-ikäisrakenteiseen metsän kasvatukseen rehevillä, ojitetuilla korpikohteilla.

Omaa henkilöstöä ja sopimusyrittäjiä koulutetaan eri-ikäisrakenteisen kasvatuksen vaatimuksiin. Myös metsänomistaja-asiakkaiden metsiin tarjotaan palveluja samalla asiantuntemuksella. Eri-ikäisrakenteiseen kasvatukseen korpikohteilla siirrytään vaiheittain.

”Olemme toteuttaneet eri-ikäisrakenteisia hakkuita siitä saakka, kun metsälain muutos on sen sallinut. Uusimmat tutkimustulokset ovat vahvistaneet ymmärrystä rehevien turvemaiden aiheuttamista vesistö- ja kasvihuonekaasupäästöistä, minkä takia lisäämme entisestään eri-ikäisrakenteista metsänkasvatusta”, kertoo UPM Metsän metsänhoidon kehityspäällikkö Heli Viiri.

Lisäksi pyritään lisäämään lehtipuun osuutta vähentämällä kuusen viljelytiheyttä, jolloin lehtipuille jää enemmän kasvutilaa. Yhtiö on asettanut tavoitteekseen nostaa lehtipuuosuuden metsissään 20 prosenttiin tilavuudesta.

”Varaudumme ilmastonmuutokseen lisäämällä lehtipuiden määrää, koska se vähentää tuhoriskejä sekä lisää metsän monimuotoisuutta. Lehtipuuosuuden kasvattaminen on myös taloudellisesti kannattavaa, sillä sopiva lehtipuusekoitus parantaa havupuidenkin kasvua”, Viiri sanoo.

Lisää aiheesta: UPM päivittää metsänhoito-ohjeitaan

Kommentit (1)

  1. UPM haluaa lisää talvileimikoita korjuulistoillensa! Suosittelen huushollin työväelle perehtymistä metsänjalostuksen saavutuksiin ja maannouseman mahdollisuuksiin lahokuusen tuotannossa kasvukausien pidetessä.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat