UPM muuttaa metsänhoito-ohjeitaan, tarkoitus lisätä lehtipuita

Uudet ohjeet otetaan käyttöön yhtiön metsissä, jahka väki on saatu koulutettua.

Metsäyhtiö UPM muuttaa metsänhoitokäytäntöjään omissa metsissään. Jatkossa tarkoitus on kasvattaa lehtipuiden osuutta, mitä varten sekä taimikonhoito- että harvennusohjeita muutetaan. Myös koivunviljelyä laajennetaan sopivilla kohteilla.

Uudet ohjeet otetaan käyttöön yhtiön metsissä, jahka väki on saatu koulutettua.

UPM:n metsät, kuten suomalaismetsät ylipäätään, ovat havupuuvaltaisia. Lehtipuuston osuus on noin 10 prosenttia kokonaispuustosta, tavoitteena on nostaa lehtipuiden osuus 20 prosenttiin.

”Nykytutkimuksen valossa lehtipuuosuuden lisääminen parantaa metsän kasvua ja tuottoa sekä parantaa lehtipuuta hyödyntävien metsälajien, kuten kanalintujen, elinolosuhteita. Samalla metsän ilmastokestävyys paranee”, kertoo UPM:n metsätalousjohtaja Risto Laaksonen.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat