UPM:llä hyvä alkuvuosi lakosta huolimatta

Sellu kärsi lakosta, mutta muut liiketoiminta-alueet purjehtivat hyvässä suhdanteessa.

UPM:n liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 12 prosenttia 2 507 miljoonaan euroon. Voittoa yritys teki 139 miljoonaa, mikä on lähes sata miljoonaa viime vuotta vähemmän.

Toimitusjohtaja Jussi Pesosen mukaan tulos on hieno saavutus, kun ottaa huomioon lakon useimmilla Suomen tehtailla sekä sodan Ukrainassa.

Hinnat nousivat kaikissa liiketoiminnoissa, ja markkinahintojen nousu jatkui edelleen myös selluliiketoiminnassa.

”Nykyiseen markkinatilanteeseen nähden liiketoiminta-alueen tulos jäi kuitenkin vaatimattomaksi, kun kaksi kolmasosaa sellutuotannosta seisoi lakon johdosta.”

Vaneritoiminto teki ennätystuloksen, ja sahatavaratoiminto ja Uruguayn sellutehdas menestyivät erinomaisesti. Painopaperit palasivat plussalle, vaikka erityisesti energiakustannukset nousivat jyrkästi.

”Kolmannes graafisten paperien tuotannosta seisoi Suomessa lakon takia, mutta pystyimme toimittamaan tilauksia varastoista ja Suomen ulkopuolisilta tehtailta.”

Uruguayn uusi sellutehdas käynnistyy ensi vuoden alkupuolella, biojalostamo Saksan Leunassa ensi vuoden lopulla ja mahdollisen uuden biojalostamon perussuunnittelu Rotterdamiin etenee.

”Ilmastoratkaisujen kysyntä kasvaa selvästi. Dramaattisesti muuttunut geopoliittinen tilanne vain korostaa tarvetta löytää nopeasti vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille”, Pesonen toteaa.

Puukauppa Puukauppa