Ponssen liikevaihto kasvoi, tulos heikkeni

Venäjän-toimintojen korvaaminen nähdään haastavana.

Ponsse-konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 173,7 miljoonaan euroon, mikä on 6,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Liiketulos putosi reilulla neljällä miljoonalla 12,5 miljoonaan euroon.

Tilauskanta kvartaalin lopulla oli 356,2 miljoonaa, mikä on lähes 50 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.

Toimitusjohtaja Juho Nummelan mukaan vuosineljänneksen alussa metsäkoneiden markkinanäkymät olivat hyvällä tasolla, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan heikensi tilannetta nopeasti. Tilauskannasta poistettiin kaikki Venäjän konetilaukset, joiden vaikutus oli 109 miljoonaa euroa.

”Venäjä on ollut maailman suurin tavaralajimenetelmän metsäkoneiden markkina, jonka osuus Ponssen liikevaihdosta oli 20 prosenttia edellisellä tilikaudella. Venäjän tytäryhtiömme OOO Ponsse on ollut Ponsse-konsernin suurin liiketoimintayksikkö. Tämän laajuisen liiketoiminnan korvaaminen on haastavaa.”

Ponssella on huoltopalveluiden piirissä Venäjällä noin 3 000 metsäkonetta, joiden elinkaarenaikaisiin palveluihin liittyy erilaisia paikallisia sopimuksia ja velvoitteita.

”Seuraamme tilannetta ja etsimme vastuullisesti ratkaisuja sopimusvelvoitteisiin. On tärkeää, että voimme huolehtia tytäryhtiömme johdon turvallisuudesta ja paikallisista ponsselaisista.”

Puukauppa Puukauppa