UPM:n hakkuista tutkintapyyntö poliisille Kannonkoskella

Tutkintapyyntö koskee UPM:n omilla maillaan Vuorijärvien alueella tekemiä hakkuita.

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta jättää poliisille tutkintapyynnön metsäyhtiö UPM:n Kannonkoskella tekemistä hakkuista. Asiasta uutisoi sanomalehti Keskisuomalainen.

Valvontapyynnön hakkuista teki Vuorijärvien alueen luonnon suojelua edistävä Pro Vuorijärvet -yhdistys. Valvontapyynnön mukaan rantakaavassa määrätään säilyttämään rannasta 30 metrin etäisyydellä järvien ja lampien ympärillä suojapuusto.

”Havaintojemme mukaan hakkuissa on unohdettu kaavan määräykset”, todetaan valvontapyynnössä.

Hakkuita koskevassa maastokatselmuksessa todettiin rannan suojavyöhykkeen olevan alle 30 metriä. Lautakunta toteaa, että kynnys tutkintapyynnön tekemiselle on selvästi ylittynyt, sillä toimija on todistettavasti ollut tietoinen kaavamääräyksestä ja sen voimassaolosta alueella, kaavamääräyksen noudattamatta jättämisestä on saatu taloudellista hyötyä, eikä ympäristöä voida välittömästi palauttaa tai ennallistaa sen alkuperäiseen tilaan. Ympäristölautakunta valtuutti toimialajohtajan tekemään asiasta tutkintapyynnön poliisille.

Puukauppa Puukauppa