UPM:n Pesonen: Metsänomistajille ei ansaittua arvostusta

”Hiilinielulle ei ole väliä, missä puu kaatuu. Suomen työllisyydelle ja taloudelle on", Jussi Pesonen kirjoittaa Lännen Median kolumnissa.

Metsänomistajien työ ei ole viime viikkoina saanut ansaitsemaansa arvostusta, kirjoittaa UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen Lännen Median lehtien kolumnissa.

”Tänäänkin he harventavat metsiään parhaiden puiden kasvun edistämiseksi. Tänäänkin he istuttavat neljä taimea jokaisen päätehakatun puun tilalle.”

”He investoivat vuosittain yli kaksi sataa miljoonaa euroa metsiensä hoitoon ja uudistamiseen. Perheemme metsänomistaja – vaimoni – panee vähintään viidenneksen, usein enemmänkin, metsätuloista takaisin metsään niin kuin monet muutkin metsänomistajat.”

”Jotkut rajoittaisivat hakkuita hiilinielun kasvattamiseksi. Hakkuiden vaikutuksesta nieluun on erilaisia ennusteita, jotka vaihtelevat sen mukaan, mistä aikavälistä, metsäalasta, metsätyypistä ja hoitomenetelmästä puhutaan.”

Pesosen mukaan hakkuiden rajoittaminen Suomessa ei kasvata globaalia hiilinielua koska teollisuuden on joka tapauksessa ostettava puunsa jostain.

”Hiilinielulle ei ole väliä, missä puu kaatuu. Suomen työllisyydelle ja taloudelle on.”

Rajoituksien sijaan Pesosen mielestä pitäisi puhua metsänhoidon edistämisestä ja metsittämisestä.

”On löydettävä kannustimet, joilla passiiviset metsänomistajat saadaan hoitamaan metsiään ja osallistumaan ilmastotalkoisiin. Metsitettäväksi on 150 000 hehtaaria viljelystä poistuvia peltoja, ja lähivuosina sähkölinjoilta vapautuu 100 000 hehtaaria lisää”, Pesonen kirjoittaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus