Uudelle suojeluohjelmalle rahoitus – elinympäristöjä turvataan ensi vuonna 42 miljoonalla eurolla

Helmi-elinympäristöohjelma on keskeinen keino Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämisessä, ympäristöministeriöstä kerrotaan.

Ympäristöministeriö käynnistää uuden suojeluohjelman. Helmi-ohjelmassa kunnostetaan, hoidetaan ja suojellaan monimuotoisuudelle arvokkaimpia elinympäristöjä.

Ministeriön mukaan ohjelma on keskeinen keino Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämisessä vuoteen 2030 mennessä. Ensi vuoden budjetissa ohjelmalle on varattu 42 miljoonaa euroa.

”Helmi-ohjelma auttaa suurta osaa uhanalaisista luontotyypeistämme sekä satoja uhanalaisia lajeja, muun muassa monia kahlaajalintuja kuten suokukkoa, kasveja kuten noidanlukkoja ja lukuisia hyönteisiä”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kertoo.

Ensi vuonna keskitytään soiden suojeluun ja ennallistamiseen, lintuvesien ja kosteikkojen kunnostamiseen sekä perinneympäristöjen ja metsäisten elinympäristöjen hoitoon. Hallituskauden aikana on tavoitteena muun muassa suojella valtakunnallisesti arvokkaita soita noin 20 000 hehtaaria ja kunnostaa noin 80 luonnon monimuotoisuudelle tärkeää lintuvettä.

Sidosryhmät kutsutaan valmistelemaan ohjelmaa tänä syksynä. Mikkosen mukaan ohjelmaa on tarkoitus jatkaa vuoteen 2030 saakka.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Kuvat