Uudet pefc-kriteerit nyt kommentoitavana – muutoksia säästöpuihin ja suojavyöhykkeisiin

Päivityksessä sertifiointikriteerien määrä laski yhdellä.

Pefc-sertifiointistandardin päivitys etenee. Ensimmäinen luonnos tarkistetuista metsisertifiointikriteereistä on saatu valmiiksi ja lähetetty lausuntokierrokselle.

Kriteereitä on päivityksessä jonkin verran rukattu. Muun muassa säästöpuukriteeriin tuli tarkennuksia: säästöpuuryhmän maanpinta pitää säilyttää rikkomattomana eikä niiden alustoja raivata. Myös suojakaistojen leveyttä määriteltiin uudelleen – luonnoksen mukaan kaistan leveyden on oltava ”keskimäärin vähintään 10 metriä, mutta kaikkialla vähintään 5 metriä”. Nykyisessä versiossa todetaan, että suojakaistan leveys on 5–10 metriä.

Uutta on myös se, että jokamiehen oikeutta koskevassa kriteerissä vaaditaan jokamiehenoikeuksien turvaamisen lisäksi myös ulkoilureittien kulkukelpoisuuden varmistamista. Lisäksi mukana on kokonaan uusi kriteeri, jonka mukaan luonnontuotteita hyödynnetään kestävästi.

Kriteerejä oli edellisessä versiossa 32 kappaletta. Niistä kaksi poistettiin, mutta yksi tuli lisää, joten luonnoksessa on 31 kriteeriä.

Standardien päivitystä valmistellut työryhmä pyytää luonnoksesta kommentteja kaikilta metsien kestävästä käytöstä kiinnostuneilta organisaatioilta ja henkilöiltä. Kommentointiaika päätyy 17. maaliskuuta.

Työryhmä laatii kommenttien ja muun jatkovalmistelun pohjalta kriteeristön toisen luonnosversion, jota päästään kommentoimaan jo toukokuussa. Tarkistetun kriteeristön arvioidaan valmistuvan syys-lokakuussa 2020.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Kuvat