Uusi hanke pureutuu metsätalouden kestävyyteen – tarkoitus tunnistaa kestävyyden elementtejä

Hanke toteutetaan työpajoissa keskustellen.

Jyväskylän yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen vetämässä uudessa hankkeessa paneudutaan suomalaisen metsätalouden kestävyyteen. Kohti yhteisymmärrystä metsien käytön kestävyysmuutoksista -hanke kokoaa metsien käytön kestävyydestä kiinnostuneet tutkijat ja sidosryhmät yhteen keskustelemaan siitä, mitkä osa-alueet määrittelevät suomalaisen metsätalouden kestävyyden. Mukaan kutsutaan kaikki metsien käytöstä kiinnostuneet.

Keskustelut toteutetaan työpajoissa, joista ensimmäinen on tarkoitus järjestää ensi keväänä.

Tavoitteena ei ole määritellä kestävyyttä yhden tai useamman mittarin avulla. Sen sijaan pyritään tunnistamaan kestävyyden elementtejä, joita eri toimijat pitävät tärkeinä metsien käytön kestävyyttä mitattaessa ja arvioitaessa. Samalla kehitetään mittareita kestävyyden osa-alueiden seurantaan.

”Jos saamme kehitettyä käyttökelpoisia ja toimijoiden hyväksymiä mittareita, ottaa Luonnonvarakeskus ne käyttöön osaksi metsien käytön seurantaa suurimman ylläpidettävissä olevan hakkuukertymän rinnalle”, tutkimusprofessori Annika Kangas Luonnonvarakeskuksesta kertoo.

Suomen kulttuurirahasto myönsi hankkeelle 150 000 euron rahoituksen.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut