Luke: Korona voi vaikuttaa pitkittyessään myös hakkuumääriin

Nopeutuva rakennemuutos kannustaa yrityksiä lisäämään tutkimuspanoksia, Luonnonvarakeskuksen raportissa arvioidaan.

Koronapandemia kiihdyttää metsäsektorin rakennemuutosta, Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreessa raportissa arvioidaan. Lyhyen aikavälin muutokset ovat kaksijakoisia: paino- ja kirjoituspaperin kysynnän alamäki kiihtyy, mutta joidenkin pakkausmateriaalien sekä pehmo- ja hygieniapapereiden kysyntä kasvaa.

”Samalla nopeutuva rakennemuutos kannustaa metsäalan yrityksiä lisäämään tutkimus- ja kehittämispanostuksia esimerkiksi elintarvikepakkaamisessa, kun kuluttajat ovat tottuneet etätöihin ja Take away -ruokakulttuuriin”, kertoo erikoistutkija Matleena Kniivilä Lukesta.

Pitkittyessään pandemia heijastuu metsäteollisuustuotteiden kysyntään, pienentää kotimaisten yritysten kassavirtaa, hidastaa investointeja ja aiheuttaa mahdollisesti konkursseja sekä työttömyyttä.

Pitkittyminen voi vaikuttaa myös hakkuumääriin ja esimerkiksi päähakkuun jälkeisiin uudistamistöihin. Metsänhoitotyöt voivat vaikeutua, sillä mahdolliset uudet matkustusrajoitukset saattavat vaikeuttaa ulkomaisen työvoiman saantia.

Heikentyvä metsätalouden kannattavuus ei kannusta metsänhoitoon ilman nykyisenkaltaista kannustinjärjestelmää, raportissa todetaan.

Raportin arviot perustuvat lokakuun 2020 alun tilannekuvaan. Huomioon on otettu myös tähän saakka aloihin jo vaikuttaneet globaalit muutostrendit, kuten ilmastonmuutos, biodiversiteetin väheneminen ja digitalisaatio.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Keskustelut

Upm