Uusi palvelu tarjoaa avointa tietoa riistaeläinten aiheuttamista vahingoista

Palvelusta voi hakea tiedot esimerkiksi riistaeläinten aiheuttamista liikenneonnettomuuksista tai suurpetojen aiheuttamista kotieläin- ja koiravahingoista.

Maa ja metsätalousministeriö on avannut riistavahingot.fi-palvelun avoimeen käyttöön. Palvelussa on ajantasaisesti päivittyvää tietoa suurpetojen, villisikojen ja hirvieläinten aiheuttamista vahingoista ja onnettomuuksista.

Ruokavirasto ylläpitää palvelua ja sitä kehitetään yhdessä Suomen riistakeskuksen kanssa.

Riistavahingot-palvelussa voi tarkastella riistaeläinten aiheuttamia vahinkoja kokonaisuudessaan tai rajaamalla hakua riistaeläimen, vahingon kohteen, ajan tai alueen suhteen. Palvelussa on saatavilla vahingoista raportteja eri mittaisille ajanjaksoille.

Palvelu hyödyntää samaa tietoa kuin riistahallinnon sisäisessä käytössä oleva työkalu riistavahinkorekisteri. Palvelusta on haettavissa muun muassa ajantasaiset riistaeläinten aiheuttamat liikenneonnettomuudet. Myös suurpetojen aiheuttamat poro-, kotieläin- ja koiravahingot ovat saatavilla.

Vahinkojen esitetyt euromäärät ovat arvioita, sillä maksettaviin korvauksiin vaikuttavat monet tekijät. Liikenneonnettomuuksista ei esitetä arvioitua vahingon määrää, sillä ne korvataan autoilijoiden vapaaehtoisista kaskovakuutuksista.

Alkuvaiheessa palvelu toimii koeversiona, ja sitä voi jo käyttää osoitteessa riistavahingot.mmm.fi. Virallinen sivu riistavahingot.fi avataan kesään 2023 mennessä. Palvelu on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Artikkelit