Kansainvälinen tutkimusraportti: Soilla keskeinen merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä

EU:n suohehtaareista puolet on Suomessa ja Ruotsissa.

Maapallon maapinta-alasta 3–4 prosenttia on soita, mutta niihin on varastoitunut lähes kolmannes maaperään sitoutuneesta hiilestä. Maailmanlaajuisesti jo 12 prosentilla soista turpeen kertyminen on loppunut, ja niistä on tullut päästölähteitä.

Euroopassa lähes puolet suoalasta on ojitettu ja sen ekologinen tila heikentynyt, arvioi laaja kansainvälinen raportti.

Jotta maailman ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa, on raportin mukaan tärkeää, että soiden hiilivarasto ei vapaudu ilmakehään.

Global Peatlands Assessment -raportti kokosi yhteen olemassa olevaa tietoa soiden tilasta sekä niiden merkityksestä hiilenkierrossa. Arviointiraportin tuottamiseen osallistui 226 suoasiantuntijaa yli 50 maasta. Suomesta mukana oli Luonnonvarakeskuksen tutkijoita.

EU:n alueen suohehtaareista puolet on Suomessa ja Ruotsissa. Suomessa suot on yleisimmin ojitettu metsätalouskäyttöön (Suomessa 93 prosenttia ojitetuista soista, Ruotsissa 84).

“Raportti painottaa, että ojitettujen soiden ei tarvitse olla osa ongelmaa, vaan ne voivat olla pikemminkin ratkaisu. Soiden kestävä käyttö ja ennallistaminen ovat luontopohjainen ratkaisu kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, luontokadon pysäyttämiseen ja ilmastonmuutoksen hillintään”, toteaa Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Tuula Larmola.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito