Uusi toimintaohjelma turvaa uhanalaisia lajeja

Suomi on sitoutunut tavoitteeseen luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä.

Suomen uhanalaisten lajien suojelu on saanut uuden toimintaohjelman. Ohjelmaan sisältyy kaikkiaan 46 toimenpidettä, joiden toteuttaminen perustuu yhteistyöhön viranomaisten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kesken.

”Eri toimijoiden välinen yhteistyö on välttämätöntä uhanalaisten lajien suojelussa. Myös suojelun hyödyt jakaantuvat laajalti”, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) sanoo.

Uhanalaistumiskehityksessä on suuria eroja eri eliöryhmien ja elinympäristöjen lajiston välillä, mutta kokonaisuutena lajiston uhanalaistuminen on jatkunut.

Suomen lajien seuraavan uhanalaisuusarvioinnin on määrä valmistua vuoden 2019 alussa. Arvioinnin tulokset kertovat myös nyt valmistuneen toimintaohjelman ja sen toteuttamisen onnistumisesta.

Suomi on sitoutunut kansainväliseen tavoitteeseen luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto