Uusista kosteuskartoista apua puun korjuun suunnitteluun

Karttojen avulla voidaan tunnistaa ennalta maaston kosteat kohdat, Metsäkeskuksesta kerrotaan.

Suomen metsäkeskus on julkaissut uudet kosteuskartat, jotka helpottavat puukorjaajien työtä. Karttojen avulla urakoitsijat voivat tunnistaa ennalta maastossa olevia kosteita kohtia ja suunnitella esimerkiksi ajourat niin, etteivät ne kulje kosteiden painanteiden kautta.

Kartoista on apua myös pienialaisten kohteiden tunnistamisessa, joissa puunkorjuun yhteydessä voi syntyä urapainaumia. Lisäksi aineistosta löytyy monimuotoisuuden kannalta arvokkaita elinympäristöjä, kuten noroja, joita peruskartoilta ei löydy.

”Karttoja voi käyttää apuna myös vaihtelevan levyisten suojavyöhykkeiden suunnittelussa”, kertoo projektipäällikkö Antti Leinonen Suomen metsäkeskuksesta.

Kosteuskartat ovat saatavilla lähes koko Suomen alueelta. Ne on tuotettu maaston korkeuserojen ja pintavesien virtausreittitietojen perusteella. Näin on saatu selville paikat, joihin pintavettä ja kosteutta todennäköisesti kertyy.

Luonnonvarakeskus on laatinut kartat ja ne löytyvät Metsäkeskuksen verkkosivuilta, luonnonhoidon paikkatietoaineistoista.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat