Stora Enso juhlisti turvallisuusviikkoaan tunnustuksia jakamalla

Tunnustuksia myönnettiin puunhankinnan kumppaneille, jotka ovat toiminnassaan panostaneet korjuun ja kuljetuksen turvallisuuteen.

Stora Enso on viettänyt tämän viikon turvallisuusviikkoa. Osana viikon ohjelmaa yhtiö on jakanut tunnustuksia seitsemälle esimerkillisesti toimivialle puunhankinnan kumppanilleen, jotka ovat panostaneet toiminnassaan puunkorjuun ja kuljetusten turvallisuustyöhön ja -kulttuuriin.

Puunkorjuussa tunnustukset myönnettiin Greenway Logging Oy:lle, joka ”on aina valmis kokeilemaan uusia asioita – olipa kyse pehmeiden maiden puunkorjuuseen kehitetystä Rätt Metod -menetelmästä tai uuden turvallisuusraportointityökalun testaamisesta”, ja Metsäkonepalvelu Oy:lle, jonka ”turvallisuustietoisuus on näkynyt muun muassa hakkuutyömaiden turvallisuudessa, varautumisena koronapandemiaan, läheltä piti -tilanteiden raportoimisessa ja uusien kuljettajien perehdyttämisessä”, Stora Ensosta todetaan.

Puunkuljetuksissa tunnuksen saivat Kuljetusliike O Malinen Oy, Kaitaisten Kuljetus Oy ja Kk-Log Oy. Kuljetusliike O Malisessa ”on aina otettu käyttöön uusimmat turvallisuustoimenpiteet ja varmistettu, että jokainen yhtiön työntekijä on omaksunut ne”. Kaitaisten Kuljetuksessa on jatkuvasti pystytty kehittämään yrityksen turvallisuuskulttuuria, mikä näkyy myös turvallisuushavaintojen määrässä ja laadussa. KK-Log on ollut aktiivinen ja oma-aloitteinen, kun on huomattu turvallisuuteen liittyviä parannuskohteita niin terminaalissa kuin tienvarsien puuvarastoilla.

Lisäksi tunnustuksen sai nostureita valmistava Mantsinen Group Ltd Oy, joka on edistänyt turvallisuutta innovatiivisesti ja ollut mukana kehittämässä esimerkiksi Uimaharjun puuterminaalin toimintoja, ja kotkalainen RP Logistics Oy. Logistiikan moniosaaja on aktiivisesti havainnoinut Sunilan tehtaan ja terminaalin työympäristöä ja ihmisten toimintaa koko tehdasalueella.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka