Vaara-konsernille 2021 oli kasvun vuosi

Konserni onnistui hyödyntämään historiallisen suhdanteen.

Vaara-konserni on julkaissut tilinpäätöksensä vuodelta 2021, joka oli yhtiön mukaan historiallinen.

Veljekset Vaara Oy juhlisti 40-vuotista taivaltaan ja yritys laajensi keväällä liiketoimintaansa painumattomien hirsiaihioiden tuotantoon Vaaran Palkki Oy:n toiminnan käynnistyessä.

Historiallinen vuosi oli myös taloudellisesti positiivinen. Tilikauden aikana konsernin liikevaihto kasvoi kolmanneksella edellisvuodesta 40 miljoonaan euroon (edellisenä vuonna 30 miljoonaa euroa). Taseen loppusumma oli 32 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 21,9 miljoonaa).

Konsernin liikevoitto kasvoi reilulla neljällä miljoonalla eurolla 6,3 miljoonaaan euroon (edellisenä vuonna 1,9 miljoonaa). Viennin osuus liikevaihdosta oli 17 prosenttia (edellisenä vuonna 22 prosenttia). Tilikauden tuloksen taustalla on kasvanut tuotantomäärä, jalostusaste ja suotuisa markkinatilanne.

”Konserni onnistui hyödyntämään historiallisen suhdanteen”, toteaa Veljekset Vaara Oy:n toimitusjohtaja Jukka Vaara.

Rakennus- ja remontointi-innon lasku aiheuttaa markkinoille haasteita

Suhdanne jatkui hyvänä kesäkuulle 2022 saakka, mutta tämän jälkeen korkea inflaatio on tiputtanut rakennus- ja remontointi-intoa merkittävästi. Loppuvuodesta odotetaankin markkinoille haastavaa. Sahatavaran saatavuus on parantunut kuluttajien suunnatessa kulutusta myös palveluihin ja matkailuun.

Pitkällä aikavälillä tilanne näyttää konsernin mukaan kuitenkin hyvältä ja puurakentamisen suosio kasvaa. Esimerkiksi ekologinen hirsirakentaminen on kasvattanut suosiotaan. Painumattoman rakenteen sekä hengittävän materiaalin ansiosta yhä useampi yksityinen ja julkinen tila rakennetaan hirrestä, mikä tukee konsernin kasvua myös tulevina vuosina.

Vaara-konserni jatkaa toiminnan kehittämistä ja kuluvana vuonna valmistuu neljä uutta kuivaamoa. Uudelle hirsitehtaalle tehdään yli 600 m2 laajennus puutavaran lämmitystilaksi. Konsernissa on panostettu työturvallisuuden kehittämiseen työtapaturmien ja niistä johtuvien sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Uudet ja modernit työskentelyolosuhteet yhdistettynä jatkuvaan kouluttautumiseen ovat mahdollistamassa kehitystä kohti tapaturmavapaata konsernia.

Vaaran Metsä teki puukauppaa vilkkaasti läpi vuoden 2021 ja puukauppaa tehdään tasaisesti vuonna 2022. Suosiotaan ovat kasvattaneet kokonaisvaltaiset palvelut metsänomistajille, ja organisaatiota on vahvistettu uudella metsäasiantuntijalla.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat