Raute Oyj:lle tappiollinen alkuvuosi

Puutuotealan teknologiayhtiö on kärsinyt Venäjän liiketoiminnan alasajosta ja kustannusten noususta.

Raute Oyj kasvatti ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihtoaan, mutta liiketulos jäi tappiolle. Konsernin liikevaihto, noin 71 miljoonaa euroa, kasvoi 18 prosenttia vertailuvuodesta. Liikevaihdosta noin 16 miljoonaa tuloutettiin Venäjän tilauskannasta.

Liiketulos oli melkein 17 miljoonaa euroa tappiollinen. Tappiolliseen tulokseen vaikuttivat noin 9 miljoonan arvoiset alaskirjaukset liittyen Venäjän liiketoiminnan alasajoon sekä noin 2 miljoonan arvoiset kertaluonteiset erät.

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 29,6 miljoonaa euroa ja liiketulos 15 miljoonaa tappiolla. Uusien tilausten arvo toisella vuosineljänneksellä oli 40 miljoonaa. Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 104 miljoonaa, ja se sisältää Venäjän tilauksia 16 miljoonan arvosta. Venäjän liiketoimintaa on ajettu alas pakotteiden myötä.

Raute Oyj:n hallitus julkisti 22.6.2022 tarkistetun tulosohjeistuksen vuodelle 2022. Hallitus odottaa nyt Rauten vuoden 2022 liiketuloksen pysyvän merkittävästi negatiivisena ja alle viime vuoden tason. Rauten vuoden 2021 liiketulos oli -2,2 miljoonaa euroa.

”Kokonaiskysyntä säilyi neljänneksen aikana melko korkealla tasolla. Venäläisten asiakkaiden kanssa ei ole tehty uusia sopimuksia alkuvuoden jälkeen, ja myyntityömme suuntautuu nyt muualle maailmaan”, sanoo väliaikainen toimitusjohtaja Petri Strengell.

”Alun perin vuoden 2022 tilauskantamme sisälsi merkittävän määrän Venäjän projekteja. Venäjän liiketoimintaa on vähitellen supistettu helmikuun lopusta lähtien pakotteiden sekä kummankin maan paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti. Olemme analysoineet kunkin projektin toteuttamisedellytykset, mukaan lukien sopimussitoumukset, sanktiot sekä muuttuvat vaikutukset logistiikkaan, rahoitukseen ja maksuliikenteeseen, ja päivitämme jatkuvasti tilauskantaa analyysien tulosten mukaisesti.”

Ostohintojen ja rahtikustannusten nousu aiheuttaa Strengellin mukaan painetta katteisiin. Lisäksi komponenttien heikko saatavuus ja siitä aiheutuva kustannusinflaatio aiheuttivat viivästyksiä asiakastoimituksiin.

”Geopoliittinen tilanne on ajanut Rauten vaikeaan asemaan ja verottanut väliaikaisesti resurssejamme, mutta uskon, että alamme olla suurelta osin taas kuskin paikalla ja pystymme ohjaamaan yhtiön oikeaan suuntaan”, Strengell sanoo.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat