Väitös: Puiden ja kaupallinen sienten kasvattaminen sopivat yhteen

Parhaat kaupalliset sienisadot saadaan nuorista kuusikoista.

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan puuta ja sieniä voidaan kasvattaa samassa metsikössä ilman, että metsänomistaja menettää tuloja puuntuotannossa.

Itä-Suomen yliopistossa väittelevän Veera Tahvanaisen mukaan metsänhoito ei myöskään vaikuta sienisatoihin merkittävästi. Näin siksi, että parhaat kaupalliset sienisadot saadaan nuorista kuusikoista, joiden harvennushakkuut ajoittuvat vasta satohuipun jälkeen.

Itäsuomalaisten kuusikoiden kauppasienisadot olivat korkeimmillaan juuri ennen ensiharvennusta, ja satokauden sateet lisäsivät sienisatoja.

”Toisin sanoen loppukesän sateiden jälkeen kannattaa suunnata herkkutattien keruureissut epämiellyttävän tiheisiin nuoriin kuusikoihin”, Tahvanainen toteaa.

Väitöskirjaan toteutetun kyselyn mukaan metsänomistajat halusivat rajoittaa organisoitua kaupallista poimintaa, mutta olivat muutoin pääosin tyytyväisiä jokamiehenoikeuksiin sienestyksen osalta.

Satunnaisen kaupallisen sienestyksen nähtiin olevan yksityismetsissä jokamiehenoikeuksin hyväksyttävää, varsinkin jos poimijat pyytävät luvan. Jos poimija oli ulkopaikkakuntalainen ja ulkomaalainen, kaupallinen poiminta oli vähemmän hyväksyttävää kuin poimijan ollessa paikallinen tai tuttavapiiriin kuuluva.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat