Vantaan Energia aikoo rakentaa biohiililaitoksen, raaka-aineena käytettäisiin kierrätyspuuta

Laitos tuottaisi biopohjaisen aktiivihiilen lisäksi lämpöä.

Vantaan Energia kaavailee aktiivihiililaitoksen rakentamista. Laitos käyttäisi raaka-aineena kierrätyspuuta ja tuottaisi pyrolyysiprosessissa biopohjaista aktiivihiiltä ja prosessilämpöä kaukolämpöverkkoon. Laitoksen on tarkoitus valmistua vuoteen 2027 mennessä.

Aktiivihiiltä laitos tuottaisi noin 8 000 tonnia vuodessa. Hiili menisi yhdyskuntien ja teollisuuden käyttöön, muun muassa vesien ja kaasujen puhdistusprosesseihin. Kierrätyspuujätettä vuodessa kuluisi noin 60 000 tonnia.

Vantaan Energian kumppanina hankkeessa ovat ympäristöhuoltoyritys Remeo ja monialayhtiö Berner. Remeolle laitos tarjoaa kestävän ratkaisun asiakkaiden kierrätyspuujätteen kierrättämiseen ja Bernerille uutta liiketoimintaa aktiivihiilen myynnissä ja jakelussa kotimaassa ja vientimarkkinoilla. Vantaan Energialle laitos toisi lisää ympäristöystävällistä lämmöntuotantoa.

Kierrätyspuu on iso teollinen jätejae, jolle ei ole teollisen mittakaavan kierrätysratkaisua. Tällä hetkellä se menee polttoon. Biohiilen tuotannossa jätepuun kierrätysaste nousisi merkittävästi.

”Hanke puun biohiiltämisestä mahdollistaa rakennustyömaiden ja muiden puujätteen tuottajien kierrätysasteen merkittävän nousun ja on oikea askel kierrätykseen kelpaamattoman puun hyötykäytössä”, Remeon liiketoimintajohtaja Mauri Lielahti toteaa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka